เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตั้งเวลา Shut Down คอมพ์อัตโนมัติ (Gadgets) คราวนี้หลับหนีคอมพ์ได้สบายใจเฉิบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น