เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Adobe CS5.5 Master Collection Full Cracked and Activated Mediafire Resumable Direct Downloads [5.5GB] for Windows


Adobe CS5.5 Master Collection Full Cracked and Activated Mediafire Resumable Direct Downloads [5.5GB] for Windows


::Info:: 

Adobe Creative Suite (CS) is a collection of graphic design, video editing, and web development applications made by Adobe Systems. The collection consists of Adobe's applications (e.g., Photoshop, Acrobat, InDesign), that are based on various technologies (e.g., PostScript, PDF, Flash). The latest version, Adobe Creative Suite 5.5 (CS5.5), was released on April 12, 2011.


Contents :

Adobe Photoshop® CS5 Extended | Adobe Illustrator® CS5 | Adobe InDesign® CS5.5 | Adobe Acrobat® X Pro | Adobe Flash® Catalyst® CS5.5 | Adobe Flash® Professional CS5.5 | Adobe Flash Builder®: 4.5 Premium Edition | Adobe Dreamweaver® CS5.5 | Adobe Fireworks® CS5 | Adobe Contribute® CS5 | Adobe® Premiere® Pro CS5.5 | Adobe After Effects® CS5.5 | Adobe® Audition® CS5.5 | Adobe® OnLocation™ CS5 | Adobe Encore CS5 | Adobe Bridge CS5 | Adobe Device Central CS5.5 | Adobe Media Encoder CS5.5


Alternate Jumbofiles Links


  part_10
  part_11
  part_12
  part_13
  part_14
  part_15
  part_16
  part_17
  part_18
  part_19
  part_20
  part_21
  part_22
  part_23
  part_24
  part_25
  part_26
  part_27
  part_28
  part_29


^_^ เหนื่่อยหน่อยนะครับ แต่สุดคุ้ม   ^_^


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น