เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Adobe Premiere Pro CS6 (64bit) [Media File]


Operating system requirement

Adobe Premiere Pro CS6 requires a 64-bit operating system.

Trial limitations

Adobe Encore® CS6 is not available as a trial. Encore CS6 will be installed as part of the trial for Adobe Premiere Pro CS6, Creative Suite® 6 Production Premium, and Creative Suite 6 Master Collection but will not be available for use until you purchase.

Requirement to receive marketing communications
Notice: By downloading this product, I authorize Adobe and its agents ("Adobe") to contact me about Adobe and its products and services, including product releases and upgrades, events, surveys, and offers. I will have the opportunity to opt out of future communications, and Adobe may use data I have provided in accordance with the Adobe Online Privacy Policy. I understand I may access, modify, or request deletion of my data. This disclaimer is not applicable for residents of Hungary or Spain.

EU residents: You are consenting that your personal data may be transferred to countries outside the EU and be stored by Adobe at Adobe's offices or the offices of Adobe's trusted vendors in the following countries: United States, Canada, India, Argentina, and the Philippines. If you do not provide consent, you may not download the software. 
Download Mediafire 


Credit : hoclamfilm

1 ความคิดเห็น: