เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Adobe After Effects CS6 (64 bit) [Media File]
   

   

   

top new features in After Effects CS6

-Global Performance Cache
-3D Camera Tracker
-ray-traced, extruded text and shapes
-conversion of Illustrator vector graphics to shape layers
-variable-width mask feather
-new Cycore (CC) effects and upgrade of dozens of effects to 16-bpc and 32-bpc color depth
-Pro Import After Effects functionality based on technology from Automatic Duck for importing projects from other applications, including Final Cut Pro and Avid software
-improved integration with mocha-AE
-new and greatly improved GPU acceleration features for previews and final-quality rendering
-Rolling Shutter Repair effect

                 

                 

                       Downlaod Mediafire

                            Part 1
                            Part 2
                            Part 3
                            Part 4
                            Part 5
                            Part 6

                      Credit : hoclamfilm

1 ความคิดเห็น: