เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Metro Skin Pack

Download online installer with auto fix bugs: (recommended)
X64: soon
X86: soon
Download offline installer:
X64: Download
X86: Download

How to install Skin Pack
Support:
Windows 8 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.angusj.com/resourcehacker/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

ImmersiveExplorer 0.2 by julien manici
http://www.julien-manici.com/immersive_explorer/

Icons by dakirby309
http://www.dakirby309.deviantart.com/

Theme by bhast2 refresh by me
http://bhast2.deviantart.com/

Special thanks to:
http://www.winmatrix.com/
http://www.winaero.com/
http://www.kapilarya.com/
Posted in Download Skin Packไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น