เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Microsoft Office 2010 มาแล้วครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

Client:
Operating System: Windows XP SP2 or higher Processor:  Pentium 1.0 GHz or higher RAM: 512 MB or above HD: Varies depending on  installation choices Resolution: 1024 x 600 or higher


Operating System: Windows Server 2003  SP1
Microsoft .NET Framework 3.5
Processor: 2.5 GHz RAM: 2 GB recommended, 1 GB minimum HD:  Scenario dependent
Farm Deployment:
Web server – Processor: 2.5 GHz; RAM  - 2 GB App server – Processor: Dual proc - 2.5 GHz; RAM - 2 GB SQL – Processor:  Dual proc - 2.5 GHz; RAM - 2 GB


1 ความคิดเห็น: