เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รวมโครตร ตระกูล Skin windows 7 & xp เลือกได้ตามสบาย[21 skin] สวยหรูเลยครับท่าน

yys Skin Pack

Transform Windows 7 to yysTransform Windows 7 to yys 
Download offline installer:

X64: Download
X86: Download

Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here

Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:
Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.angusj.com/resourcehacker/


Moveex 1.0 by Alexander Frink

http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.htmlUniversal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw

http://www.deepxw.blogspot.comRocketDock 1.3.5 by Punk Labs

http://www.rocketdock.comstandalonestack 2.0 by christian salmon

http://www.chrisnsoft.comshutoff 1.6 by nookian

http://www.nookian.deviantart.comDesktopFast 1.0 by vhanla

http://www.Codigobit.infoFinger by Matias Moreno

http://www.matiasmoreno.com.ar/Xwidget 1.5 & XLaunchPad 1.0.7 by Xwidgetsoft

http://Xwidget.com//UberIcon 1.0.4 by Punk Labs

http://www.ubericon.com/Theme by evthan

http://www.evthan.deviantart.com/Special thanks to:

http://www.winmatrix.com/

http://www.winaero.com/

http://www.kapilarya.com/

http://www.xwidgetsoft.com/
8 Skin Pack

Transform Windows 7 and XP to Windows 8 

Transform Windows 7 and XP to Windows 8
Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
XP:  Download

Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 , Windows XP - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:
Note: For run some programs first make sure you installed last version of .net framework and visual c++ runtime
Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.angusj.com/resourcehacker/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

Mosaic 1.0.3 & Aura 3 beta by Stealth
http://mosaicproject.codeplex.com/
http://aura.codeplex.com/

Taskbar UserTile alpha 7.1 By angelwzr
http://angelwzr.deviantart.com/

BetterExplorer 2.1.5 beta by DimitarCC
http://bexplorer.codeplex.com/

Metro bar by dejco
http://dejco.deviantart.com/

Theme by painter

Special thanks to:
http://www.winmatrix.com/
http://www.winaero.com/
http://www.kapilarya.com/

 Mountain Lion Skin Pack 2.0Transform Windows 7 & Win8 and XP to Mac OS X Mountain Lion
Transform Windows 7 & Win8 and XP to Mac OS X Mountain Lion
Download :

7X64: Download
7X86: Download

Win8: Download
XP:   Download

Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:
Note : Some Program Need to install .Net FrameWork 4 For Runnig

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.angusj.com/resourcehacker/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

Finderbar 1.5 by Sven Karsten
http://www.Landvermesser.tripod.com

RocketDock 1.3.5 by Punk Labs
http://www.rocketdock.com

standalonestack 2.0 by christian salmon
http://www.chrisnsoft.com

shutoff 1.6 by nookian
http://www.nookian.deviantart.com

DesktopFast 1.0 by vhanla
http://www.Codigobit.info

DeskDrive 1.8.2 by blue onion software
http://blueonionsoftware.com/deskdrive.aspx

DesktopCoral 1.1 by DonationCoder
http://www.donationcoder.com

tClock 2010 by Stoic Joker
http://www.stoicjoker.com/TClock/

Finger by Matias Moreno
http://www.matiasmoreno.com.ar/

Winroll 2.0 by Wil Palma
http://www.palma.com.au/winroll

Xwidget 1.5 & XLaunchPad 1.0.7 by Xwidgetsoft
http://Xwidget.com//

Switcher 2.0 by Bao Nguyen
http://www.insentient.net/

UberIcon 1.0.4 by Punk Labs
http://www.ubericon.com/

Y'z Shadow 2.3 beta3 by M.Yamaguchi

Flurry scr.saver 1.3 by julien templier

leftsider 1.3 by hsiw

Lion Theme by kiko11 refresh by me
http://www.kiko11.deviantart.com/

Lion Glass Theme by giannisgx89 refresh by me
http://www.giannisgx89.deviantart.com/

Lion Full Glass Theme by bodik87 refresh by me
http://www.bodik87.deviantart.com/

Special thanks to:
www.winmatrix.com
www.winaero.com
www.xwidget.com
www.kapilarya.com

 

Ubuntu Skin Pack 9.0Transform Windows 7 and XP to ubuntu 
Transform Windows 7 and XP to ubuntu
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download
XP:  Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
XP:  Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1  , Windows XP - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

RocketDock 1.3.5 by PunkSoftware
http://www.punksoftware.com/

Yodm3D 1.4 by Christian Salmon
http://www.chsalmon.club.fr

UberIcon 1.0.4 by Punk Labs
http://www.ubericon.com/

Nimi Visuals 2011
http://www.mynimi.net

Gdi++ 8.0
http://drwatson.nobody.jp/gdi++/

leftsider 1.3 by hsiw

Y'z Shadow 2.3 beta3 by M.Yamaguchi

SmartFlip 0.7 by Lup Gratian

Ubuntu Theme By dpcdpc11 Refresh by Me
http://www.dpcdpc11.deviantart.com/

Special thanks to:
www.winmatrix.comiOS6 Skin Pack


Transform Windows 7 to iOS6
Transform Windows 7 to iOS6
Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.angusj.com/resourcehacker/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

RocketDock 1.3.5 by Punk Labs
http://www.rocketdock.com

Icon by David Lanham refresh by me
http://www.dlanham.com/

Boot by zangio refresh by me
http://www.zangio.deviantart.com/

iOS Theme by xpng refresh by me
http://www.xpng.deviantart.com/

shutoff 1.6 by nookian
http://www.nookian.deviantart.com

DesktopFast 1.0 by vhanla
http://www.Codigobit.info

Finger by Matias Moreno
http://www.matiasmoreno.com.ar/

Xwidget 1.5 & XLaunchPad 1.0.7 by Xwidgetsoft
http://Xwidget.com/

UberIcon 1.0.4 by Punk Labs
http://www.ubericon.com/

Y'z Shadow 2.3 beta3 by M.Yamaguchi

Full Glass Theme by bodik87 refresh by me
http://www.bodik87.deviantart.com/

Lock Screen by Raphael Bucher

Special thanks to:
www.winmatrix.com
www.winaero.com
www.xwidget.com
www.kapilarya.com
Glossy Metro Tile Skin PackTransform Windows 7 to Metro UI 
Transform Windows 7 to Metro UI
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/RocketDock 1.3.5 by PunkLabs skin by me

RocketDock 1.3.5 by PunkLabs skin by me
http://www.RocketDock.com/

Theme and Wallpapers by snipes2 refresh by me
http://www.snipes2.deviantart.com/

Icons by dakirby309 refresh by me
http://www.dakirby309.deviantart.com/

Cursors by exsess refresh by me
http://www.exsess.deviantart.com

boot animation by mrmyasdf refresh by me
http://www.mrmyasdf.deviantart.com

Special thanks to:
www.askvg.com
www.winmatrix.com
 Tango Skin PackTransform Windows 7 to Windows Phone Tango
Transform Windows 7 to Windows Phone Tango
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download

Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/RocketDock 1.3.5 by PunkLabs skin by me

RocketDock 1.3.5 by Punk Labs
http://www.rocketdock.com

Themes By mrmyasdf refresh by me
http://mrmyasdf.deviantart.com/

Icon by yankoa Refresh by Me
http://www.yankoa.deviantart.com/

cursor by exsess Refresh by Me
http://www.exsess.deviantart.com

boot animation by medi-dadu refresh by me
http://www.medi-dadu.deviantart.com

Special thanks to:
www.askvg.com
www.winmatrix.com

Angry Birds Space Skin PackTransform Windows 7 to Angry Birds Space GameTransform Windows 7 to Angry Birds Space Game
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download

Download offline installer:

X64: Download
X86: Download


Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/
RocketDock 1.3.5 by PunkLabs skin&icons by me
http://www.RocketDock.com/

UberIcon 1.0.4 by PunkLabs
http://www.ubericon.com/

Theme By renacac Refresh by Me
http://www.renacac.deviantart.com/

Icons by Rovio Refresh by Me
http://www.Rovio.com/

wallpapers by Rovio Refresh by Me
http://www.Rovio.com/

boot animation by darkowl85 refresh by me
http://www.darkowl85.deviantart.com

Special thanks to:
www.winmatrix.com

 Metro 8 Skin Pack ConceptTransform Windows 7 To Windows 8 Concept
This is my idea and mockup about windows 8 gui , i hpoe you like it!

Transform Windows 7 to Windows 8 Concept
This is my idea and mockup about windows 8 gui , i hpoe you like it!
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)


X64: Download
X86: Download

Download offline installer:


X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 , Windows XP - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:


Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/


Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html


Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com


Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/


theme by aymengh99 refresh by me
http://www.aymengh99.deviantart.com/


Icons by outofashion refresh by me
http://www.outofashion.deviantart.com/


Tiles by stardock
www.stardock.com


Special thanks to:
www.winmatrix.com

Android Jelly Bean Skin Pack


Transform Windows 7 to Android Jelly Bean
Transform Windows 7 to Android Jelly Bean
Download offline installer:

X64: Download

X86: Download

Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.angusj.com/resourcehacker/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

RocketDock 1.3.5 by PunkSoftware
http://www.punksoftware.com/

Based Theme by oldblueeyes182
http://www.oldblueeyes182.deviantart.com/

Some Icons by brsev
http://www.brsev.deviantart.com/

Xwidget 1.5 by Xwidgetsoft
http://www.xwidget.com

Special thanks to:
www.winmatrix.com
www.winaero.com
www.xwidget.com
www.kapilarya.com
 Red Alienware Skin PackTransform Windows 7 to Red Alienware 
Transform Windows 7 to Red Alienware 
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

theme By r0ck_n_r0lla1 Refresh by Me
http://r0ck-n-r0lla1.deviantart.com/

AlienwareDock by alienware Refresh by Me
http://www.alienware.com/

Icons by alienware Refresh by Me
http://www.alienware.com/

Wallpapers by alienware Refresh by Me
http://www.alienware.com/

bootscreen by icemetalpunk Refresh by Me
http://www.icemetalpunk.deviantart.com

YzShadow by M.Yamaguchi

Special thanks to:
www.winmatrix.comSimplify Skin PackTransform Windows 7 to Simplify 
Transform Windows 7 to Simplify 
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download

Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

RocketDock 1.3.5 by PunkLabs
http://www.RocketDock.com/

theme by dpcdpc11
http://www.dpcdpc11.deviantart.com/

Icons by outofashion
http://www.outofashion.deviantart.com/

Special thanks to:
www.winmatrix.com
 Neon Skin PackTransform Windows 7 and XP to Neon
Transform Windows 7 and XP to Neon
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download
XP:  Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
XP:  Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 , Windows XP - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

RocketDock 1.3.5 by Punk Labs
http://www.rocketdock.com

UberIcon 1.0.4 by PunkLabs
http://www.ubericon.com/

Y'z Shadow 2.3 beta3 by M.Yamaguchi

Theme by mrgrim01 refresh by me
http://mrgrim01.deviantart.com/

cursors by loneroyalbutterfly refresh by me
http://www.loneroyalbutterfly.deviantart.com

bootscreen by anunkasan refresh by me
http://www.anunkasan.deviantart.com

Special thanks to:
www.winmatrix.com


Gnome Skin Pack

Transform Windows 7 to Linux

Transform Windows 7 to Linux
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download

Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

RocketDock 1.3.5 by Punk Labs
http://www.rocketdock.com

Yodm3D 1.4 by Christian Salmon
http://www.chsalmon.club.fr

Y'z Shadow 2.3 beta3 by M.Yamaguchi

SmartFlip 0.7 by Lup Gratian

Theme By platov1000 Refresh by Me
http://www.platov1000.deviantart.com/

icos by fede18 refresh by me
http://www.fede18.deviantart.com/

start orb by cgentry72
http://www.cgentry72.deviantart.com/

boot animation by triggerspasm refresh by me
http://www.triggerspasm.deviantart.com/

Special thanks to:
www.winmatrix.com Dark Zune Skin Pack

Transform Windows 7 to Dark Zune

Transform Windows 7  to Dark Zune
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)
X64: Download
X86: Download


Download offline installer:
X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

theme By giannisgx89 Refresh by Me
http://www.giannisgx89.deviantart.com/

Icon by yankoa Refresh by Me
http://www.yankoa.deviantart.com/

cursor by Necro949445 Refresh by Me
http://www.Necro949445.deviantart.com

bootscreen by ghoster76 Refresh by Me
http://www.ghoster76.deviantart.com

Special thanks to:
www.winmatrix.comMountion Lion Skin Pack for Windows 8 Consumer PreviewTransform Windows 8 Consumer Preview Icons to Mac OSX Mountion Lion
Transform Windows 8 beta to Mac OS X Mountain Lion
Visual style and explorer button will be enable after relase final version of windows 8 and patch uxtheme.
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download

Download offline installer:

X64: Download
X86: Download

Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Support:
Windows 8 Consumer Preview - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
Programs & Creadits:
Note : Some Program Need to install .Net FrameWork 4 For Runnig

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Finderbar 1.5 by Sven Karsten
http://www.Landvermesser.tripod.com

RocketDock 1.3.5 by Punk Labs
http://www.rocketdock.com

standalonestack 2.0 by christian salmon
http://www.chrisnsoft.com

shutoff 1.6 by nookian
http://www.nookian.deviantart.com

DesktopFast 1.0 by vhanla
http://www.Codigobit.info

DeskDrive 1.8.2 by blue onion software
http://blueonionsoftware.com/deskdrive.aspx

DesktopCoral 1.1 by DonationCoder
http://www.donationcoder.com

tClock 2010 by Stoic Joker
http://www.stoicjoker.com/TClock/

Finger by Matias Moreno
http://www.matiasmoreno.com.ar/

Winroll 2.0 by Wil Palma
http://www.palma.com.au/winroll

Xwidget 1.3 & XLaunchPad 1.0 by Xwidgetsoft
http://Xwidgetsoft.com//

Switcher 2.0 by Bao Nguyen
http://www.insentient.net/

UberIcon 1.0.4 by Punk Labs
http://www.ubericon.com/

Y'z Shadow 2.3 beta3 by M.Yamaguchi

Flurry scr.saver 1.3 by julien templier

leftsider 1.3 by hsiw

start8 by stardock
www.stardock.com

Special thanks to:
www.winmatrix.com Crystal Skin PackTransform Windows 7 to Crystal
Transform Windows 7 to Crystal
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

RocketDock 1.3.5 by PunkLabs icons by gabro-cornellan
http://www.RocketDock.com/
http://gabro-cornellan.deviantart.com/

UberIcon 1.0.4 by PunkLabs
http://www.ubericon.com/

Theme "AeroVG Se7en" http://www.askvg.com/download-final-version-of-aerovg-se7en-theme-for-windows-7/ by Vishal Gupta http://www.askvg.com/

Icons by 4sk Refresh by Me
http://4sk.deviantart.com/

Wallpaper by dunker8
http://www.dunker8.deviantart.com

cursors by sollembum78
http://www.sollembum78.deviantart.com

startorb by canorousdesign
http://www.canorousdesign.deviantart.com

boot animation by zangio refresh by me
http://www.zangio.deviantart.com

Special thanks to:
www.winmatrix.com


 Metro Xbox Skin PackTransform Windows 7 to Metro UI in Xbox
Transform Windows 7 to Metro Ui in Xbox 
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

RocketDock 1.3.5 by PunkLabs icons by KingsEight
some icons by dakirby309
http://www.RocketDock.com/
http://kingseight.deviantart.com
http://dakirby309.deviantart.com/

UberIcon 1.0.4 by PunkLabs
http://www.ubericon.com/

Theme By aymengh99
http://www.aymengh99.deviantart.com

Icons by Voodoo_Freak
http://www.wincustomize.com/explore/iconpackager/1467/

Wallpaper by mymicrosoftlife
http://www.mymicrosoftlife.deviantart.com

cursors by Necro949445
http://www.Necro949445.deviantart.com

startorb by jeffrockr
http://www.jeffrockr.deviantart.com

boot animation by hivestyler
http://www.hivestyler.deviantart.com

Special thanks to:
www.winmatrix.com
 Longhorn Skin Pack

Transform Windows 7 to Longhorn
Transform Windows 7 to Longhorn 
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

Theme by longhornfusion
http://www.longhornfusion.deviantart.com/

Special thanks to:
www.winmatrix.comVista Skin PackTransform Windows 7 to Windows Vista

Transform Windows 7 to Windows Vista
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

theme By fediafedia
http://www.fediafedia.deviantart.com/

Special thanks to:
www.winmatrix.com


XP Skin Pack


Transform Windows 7 to XP

Transform Windows 7 to XP
Download online installer with auto fix bugs: (recommended)

X64: Download
X86: Download


Download offline installer:

X64: Download
X86: Download
Support:
Windows 7 , Windows 7 SP1 - [X86_X64] - [All Language] - [All Version]
For windows 7 starter and home basic first need to patch and Unlock Aero effect from here
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skin packs before install new version. Before install close all runnig program , after finish restart your system.
Programs & Creadits:

Resource Hacker 3.6 by angus johnson
http://www.askvg.com/tutorial-all-about-resource-hacker-in-a-brief-tutorial/

Moveex 1.0 by Alexander Frink
http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/nt.html

Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
http://www.deepxw.blogspot.com

Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
http://www.coderforlife.com/

Themes By satukoro refresh by me
http://www.satukoro.deviantart.com/

Login screen by Marrussa refresh by me
http://www.Marrussa.deviantart.com
เครดิต::  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น