เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วินโดร์ มิกี้เม้าส์ Xp Disney-Mickey-Mouseมีภาษาไทยให้เลือกในตัว ครับ ใช้ใด้ 1000% ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น