เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

AVS Video ReMaker 4.1.1.144 : โปรแกรมตัดต่อไฟล์วิดีโอ จัดไปพร้อม crack และ Activator[Full]


Platforms:  Windows 7   ,    XP   ,    2003   ,    Vista (no Mac OS/Linux support)

Minimum System Requirements

Processor:  Intel / AMD compatible at 1500 MHz or higher
RAM:  512 MB or higher
Sound:  Windows compatible sound card
DirectX:  Microsoft DirectX 9.0c or later
Administrative permissions for program installation and activation
Internet connection to activate

Windows 7 Recommended System Requirements

Processor:  Intel / AMD compatible at 3 GHz single core/1.8 GHz dual core
RAM:  1 GB or higher
Video:  Windows 7 compatible video card
Sound:  Windows 7 compatible sound card

Note: System requirements may differ depending on the Windows 7 version installed and increase when Windows Aero interface is enabled. 
pass:: http://phangkhon.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น