เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

BurnAware Free 5.2 โปรแกรมเขียนแผ่น CD แจกฟรี

BurnAware Free 5.2 โปรแกรมเขียนแผ่น CD แจกฟรี
BurnAware Free 5.2 โปรแกรมเขียนแผ่นหน้าตาจืดๆ แต่ใช้งานง่ายเพราะเมนูต่างๆ มันบอกชัดเจนว่าทำอะไรบ้างนั่นเองครับ เช่น อยากเขียนเพลงลงแผ่น DVD เขาก็เตรียมเมนูสร้างไฟล์เพื่อนำเพลงลงไปใส่ใน DVD ให้หมดแล้วแบบนี้เป็นต้น. ทั้งนี้ตัวโปรแกรมนี้สามารถเขียนแผ่น CD หรือ DVD ได้หมดไม่ว่าจะ Data ทั่วไป หนัง,เพลง เหมือนๆ โปรแกรม Nero แต่ทว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้ฟรี!! ย้ำฟรี!! ครับ

BurnAware Free is a free CD, DVD, Blu-ray Disc burning software. It is ideal for users with basic disc burning needs as backup, creating data, audio, video discs and burning disc images. Free, easy to set up and maintain, it enables you to save your files to disc quickly and provides clean, flexible interface to help you complete your burning tasks much faster.
* 100% Free. No spyware, adware, banners etc.
* Create data and multisession CD/DVD/Blu-ray Discs
* Create Audio CDs and jukebox CD/DVD/Blu-ray Discs
* Record boot disc images
* Create DVDs-Video
* Create and record disc images
* Supports all current hardware interfaces (IDE/SCSI/USB/1394/SATA)
* Supports UDF/ISO9660/Joliet Bridged file systems (any combination)
* On-the-fly writing for all image types (no staging to hard drive first)
* Auto-verification of written files
* Supports CD-Text and unicode characters
* Clean, multilingual, easy to use interface
* Supports Windows NT/2000/XP/Vista (32 and 64 Bit), no drivers required


2 ความคิดเห็น: