เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

Cakewalk SONAR X1 Producer x86/x64


x86/x64 + Addons + Update | PC

Cakewalk.SONAR.X1.Producer.x86.x64-ASSiGN
Cakewalk.Sonar.X1.Producer.ESD-AiRISO
Cakewalk.Sonar.X1.Producer.Addons.ESD-AiRISO
Cakewalk.SONAR.X1.Producer.X1a.Update.x86.x64-ASSiGN
Cakewalk.SONAR.X1.Producer.X1b.Update.x86.x64-ASSiGN
Cakewalk.SONAR.X1.Producer.X1c.Update.x86.x64-ASSiGN
Cakewalk.SONAR.X1.Producer.X1d.Update.x86.x64-ASSiGN
Cakewalk.SONAR.X1.Producer.Expanded.X1d.Update.x86.x64-ASSiGN

SONAR X1 Producer has everything needed to deliver the polished, “radio-ready” recordings that are expected in today’s music industry – all in one box. Included are all of SONAR’s cutting edge music creation tools, plus an unparalleled collection of world-class instruments and effects. From the innovative Skylight interface to the legendary, “big-studio” sound of the ProChannel console strip, SONAR X1 Producer is the ideal choice for anyone serious about music production.
DAW 2.0 has arrived
SONAR has been one of the most popular DAW’s on the market for nearly a decade now. And we’ve learned a lot along the way. But things have changed over the past ten years, so we felt it was time to take our more than 20 years experience in creating music software, combine it with cutting edge music creation tools, and wrap it in a totally modern design.
Creating Music in SONAR X1
SONAR X1 is the digital audio workstation that offers one-of-a-kind music creation tools to help you right from the start of the production process. Whether you’re searching for new ideas or looking to add musical parts to existing songs, SONAR X1 can help you break through those creative blocks.
Recording MIDI and Digital Audio
SONAR X1 provides the most comprehensive recording features of any DAW on the market today. It’s designed to meet the needs of even the most demanding professional—whether recording a solo performance, a band, or even an orchestra.
Editing Audio and MIDI in SONAR X1
SONAR X1 offers precision editing tools you won’t find in any other DAW. Whether you’re editing audio or MIDI, it’s easy to make pinpoint edits and fix issues you didn’t think were possible.
Using MIDI Controllers and ACT
SONAR X1 gives you dynamic control of your instruments and work flow. Use any MIDI controller to play virtual instruments. Plus breakthroughs in SONAR like Active Controller Technology make it easy to map the knobs and sliders on your keyboard or control surface automatically.
Mixing Music in SONAR X1
SONAR X1 offers the perfect mixing environment for any professional engineer. SONAR’s industry-first, end-to-end, 64-bit double precision floating point mix engine allows you to mix with sonic clarity using a suite of versatile effects, powerful mixing tools, and endless routing possibilities.
Mastering Music in SONAR X1
SONAR X1 allows you to deliver the final polish to your tracks with high-end effects that were designed specifically for the task of mastering.
Publishing Music with SONAR X1
SONAR X1 offers various options for collaborating with other studios as well as delivering to virtually any format including CD, videosurround, and even the web.
Cakewalk.SONAR.X1.Producer.x86.x64-ASSiGN
Uploaded.to:
part_1
part_2
part_3
part_4
part_5
part_61 ความคิดเห็น: