เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

Camtasia Studio 7 Full Version Plus Serial Key [MF]Camtasia Studio 7 Full Version Plus Serial Key Download

Camtasia Studio 7 has the right tools for creating professional screen video without formal training. With Camtasia, you can easily generate effective videos that help you train, teach, sell, and more.


Use Camtasia to:
Record PowerPoint presentations, websites, webcams, and software demos easily.
Edit screencasts to perfection by cutting, splicing, adding transitions, and captions.
Produce your video in many formats, or share to YouTube or Screencast.com.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น