เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมแปลง KMV เป็น DVD เพื่ออัดลงแผ่นครับ แจ่ม ๆ2 ความคิดเห็น: