เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

Ubuntu Desktop 12.04 LTSUbuntu Desktop

Our long-term support (LTS) releases are supported for five years – ideal for organisations undertaking large deployments. To install Ubuntu, you’ll need to create an installation CD or USB stick once your download is complete.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น