เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ACID Music Studio 8.0 Full

Sony Acid Music Studio Is One Of the best software in production of music and music editing. It's original price is approx USD $64.95, but I am providing it free to all my visitors. Download and enjoy.


Copied From: http://ashutoshthehacker.blogspot.com/2011/08/sony-acid-music-studio-80-build-full.html
Content Copyrighted to THE NEXT GENERATION


ACID Music Studio 8.0 system requirements

  • Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3), Windows Vista® (Service Pack 2), or Windows 7 
  • 1 GHz processor 
  • 200 MB hard-disk space for program installation 
  • 1 GB RAM 
  • Windows-compatible sound card 
  • DVD-ROM drive (for installation from a DVD only) 
  • Supported CD-recordable drive (for CD burning only) 
  • Microsoft DirectX® 9.0c or later 
  • Internet Connection (for Gracenote MusicID Service)


Copied From: http://ashutoshthehacker.blogspot.com/2011/08/sony-acid-music-studio-80-build-full.html
Content Copyrighted to THE NEXT GENERATIONไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น