เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เทคนิคการสร้างเกม โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel

แจกคู่มือ เทคนิคการสร้างเกม โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 และ 2007 โดย ครูจันทร์จิรา พงษ์ชู บอกเทคนิคในการประยุกต์โปรแกรม Excel มาทำเป็นเกม พร้อมทั้งวิธีล็อก Excel เพื่อไม่ให้คนอื่นมาแก้ไขได้เทคนิคการสร้างเกม โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 
     ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด / Download
     ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด / Download 
เทคนิคการสร้างเกม โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ดาวน์โหลด / Download


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น