เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

PDFTiger แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์สกุลอื่น


โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นสกุลอื่นเช่น Doc, JPG, ... เป็นต้น 
และสามารถแปลงไฟล์สกุลอื่นมาเป็น PDF ไฟล์ได้อีกด้วยWord To PDF Converter
Convert Word, Excel, TXT, PowerPoint and All Printable Files into PDF Documents.
PDF To Word Doc Converter
Convert PDF Documents into Word, TXT, JPG, HTML and Flash Files.
Image To PDF Maker
Convert Scanned Images(BMP, JPG, TIF, GIF etc) into PDF Document.
Batch Mode
Batch Convert More Than 10,000,000 Files at One Time.

PDFTiger is a Word To PDF Converter and PDF To Word Doc Tool that quickly and accurately create PDF documents from Word, Excel, Powerpoint, txt or Images. PDFTiger can also convert PDF files into editable MS Word Documents, Rich Text Documents, Plain Text Files, Images, HTML Files, and Shockwave Flash SWF Files. In batch mode PDFTiger will convert more than 10,000,000 files at a time. 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น