เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Advanced IP Scanner [MF]Advanced IP Scanner
      เป็นโปรแกรมที่จะทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถค้นหาคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมจะทำการสแกนเครือข่ายของเราว่ามีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเชื่อมต่อบ้าง ซึ่งก็สามารถค้นหาได้ทั้งเครือข่ายที่ใช้สายระบบ LAN และเครือข่ายไร้สายระบบ Wi-Fi โปรแกรมสามารถใช้ในการดูว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีการเปิด Shared Folders ใดๆ บ้าง พร้อมทั้งสามารถทำการ Remote Shutdown คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งาน หากมีการรองรับระบบ Wake-On-Lan ก็สามารถใช้ในการสั่งเปิดเครื่องได้เช่นกัน ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ทำงานด้านเครือข่ายเป็นอย่างดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น