เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Connectify Pro 3.7.0.25374
Connectify Pro 3.7.0.25374 | 8 Mb  -  Recovery Record 10%

One2Up : Download!!Password : ektpor&asujabiz


The Connectify application will turn your Windows 7 laptop into a WiFi Hotspot to share the Internet with friends, co-workers, and mobile devices. Connectify is running in the Notification Tray next to the system clock. It might not be visible, because Windows 7 has cleaned up the Notification Tray to hide the icons that you don't frequently use. If you click on the small white triangle it will show all of the icons, including the Connectify radio wave icon.

When it is run in "Access Point" mode, Connectify is a real WiFi Access Point running on your computer. Any device that can connect to a regular access point, can connect to a Connectify Hotspot, with no special setup or software required.

When Connectify is run in "Ad Hoc" mode it sets everything up for you (Wireless card, Internet sharing, firewall, etc.) in one press of a button. It also provides advanced features like showing you what computers are connected to your network, and letting you right click them to Explore their shared drives and printers.

NOTE: Users can purchase the PRO version of the application (includes features like Share Wi-Fi from 3G/4G Networks, Fully-customizable SSID, AutoInternet selection or Simple Firewall Controls) here.

Here are some key features of "Connectify":

Software-based Wireless Router:
· Take any intemet connection and share it wirelessly with no additional hardware

Connect with Mobile Devices:
· Easily connect any number ot WiFi enabled devices to your mobile network

Home Page - http://www.connectify.me/

ScreenshotTest & Scan (With Kaspersky)
Working 100%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น