เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Xilisoft Movie Maker 6 Portable โปรแกรมตัดต่อวีดีโอใช้ง่าย ไม่ต้องติดตั้ง
Xilisoft Movie Maker 6 Portable โปรแกรมตัดต่อวีดีโอใช้ง่าย ไม่ต้องติดตั้ง ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย


As professional movie making software, Xilisoft Movie Maker lets you easily make movie, import and edit your videos.Almost all videos are supported including camcorder videos (MTS, M2TS), HD videos (HD AVI, HD MPEG-2/4, HD VOB, HD WMV), and common videos (AVI, 3GP, M4V, MPEG, MP4, RM, RMVB, FLV, DV, VOB, SWF, MPV, MOV, QT, H.261/H.264, DAT, ASF, WMV). Upload your movies online, email them to friends or enjoy them on your computer, iPod, iPhone, Apple TV, PSP/PS3, Xbox, Zune, PMP, mobile phones, Wii, and DSi. With Xilisoft Movie Maker, you are never short of ways to create, edit, and share your masterpieces.

You can simply drag and drop videos to the movie list and make a movie quickly using this movie creator. With the movie editing feature, you can add subtitles and watermarks, apply transitions, change the video image, as well as attach music and crop the video.

• Fastest movie-maker: create from HD, camcorder, and common videos
• Edit videos: clip and trim videos, crop video images
• Enhance videos: add scene transitions, audio tracks, subtitles
• Add effects: apply artistic effects, add watermarks, and change image effects

Make Movies and Save Them in Any Popular Format
* Make a Movie from Multiple Videos. Select as many videos as you want and turn them into one movie. A lot of output video formats you can choose to fit your device include popular video formats such as AVI, 3GP, MPEG, MP4, RM, FLV, SWF, MOV, H.261/H.264), or HD videos such as HD AVI, HD MPEG-2/4, HD VOB, HD WMV.
* A Multitude of Video Formats. Almost all videos formats are supported including camcorder videos, HD videos, QuickTime videos, Real Media files. Supported input video formats: MTS, M2TS, HD AVI, HD MPEG-2/4, HD VOB, HD WMV, AVI, 3GP, M4V, MPEG, MP4, RM, RMVB, FLV, DV, VOB, SWF, MPV, MOV, QT, H.261/H.264, DAT, ASF, WMV.
* Fast Movie Creation. Make movies with the fastest speed possible without adding any effects.

Different Copies With Different Effectsm - Keep every record of your movie editing experience
* Create Video Copies. Create a new copy of the video every time you add an effect. Each copy is independent and can be edited separately.
* Clip and Trim Videos. Clip your video and retain the desired clips to make movies the way you want them to. Every video clip can be exported to the movie list as a single video. Alternatively, merge several of them together and export them as a new video.
* Crop Video Display Area. Simply drag the mouse pointer or specify the crop area size to crop a video image and remove black edges, logos, subtitles or any other bits you want to remove.

Enrich Your Movies with Special Effects
* Add Scene Transitions. To make your movies look even more professional, select from multiple transitions (slide, fade, squeeze, push, reveal, expand, shrink). You can also preview them in the preview panel.
* Add Subtitles and Audio. Do not understand the accent? Add subtitles to your movie to help understand your movie easier. What mood do you want your movie to show? Add different types of music and sound effects to make your movie vivid and full of energy.
* Add Watermarks and Apply Effects. Add copyrights to your movies with logos and texts to prevent unauthorized use. Apply one or more artistic effects and adjust contrast, brightness, and saturation to keep your movies varied.

High Speed, High Efficiency - Save resources, time, and energy
* Support Multi-Core CPU. Xilisoft Movie Maker can automatically detect your CPU. You can also specify the core number to improve efficiency.
* Set Video and Audio Parameters. Besides adding effects, you can also adjust general parameters like resolution, channel, and quality to make your movies perfect in every way.
* Work in the Background. Leave the movie making process running in the background to minimize CPU usage and easily run other applications at the same time.
* Post Movie Making Actions. Shut down, hibernate your system, switch it to stand by, or close the application after the movie making process is completed so you don’t have wait in front of your system.

OS: Microsoft® Windows XP (SP2 or later), Windows Vista, Windows 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น