เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Adobe Dreamweaver CS6 Full CrackAdobe Dreamweaver CS6 Full Crack, in the afternoon towards evening, I will share the software that has the advantage of designing a template for a site, he is Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver CS6 is the latest version designed specifically to further simplify and complement some of the flaws in previous versions.

A cutting edge technology comes at Adobe Dreamweaver CS6, a new experience with new features that you will also feel at Adobe Dreamweaver CS6 Full Crack.

Features :
Adobe AIR authoring support
Code hinting for Ajax and JavaScript frameworks
Code Navigator
CSS best practices
HTML data sets
Live View
New user interface
Photoshop Smart Objects
Related Files
Subversion integration and much more.
Screenshot :
Adobe Dreamweaver CS6


Requirements :
Windows XP/ Vista/ 7 (32 or 64 bit)
1.3 GHz Processor
512 MB of RAM
1 GB free hard disk space
1280 x 800 of screen resolution
Download Here :

2 ความคิดเห็น: