เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Autodesk AutoCAD 2013 Full Keygen


Autodesk AutoCAD 2013 Full Keygen


AutoCAD 2013 is a 2D and 3D professional graphics software who deliver superior features when compared with other similar software. AutoCAD 2013 Full was released to improve and enhance the technology charts in previous versions of AutoCAD. AutoCAD 2013 is suitable for designing a room, interion, the draft design of the house, or a variety of graphs which requires a two dimension and three dimension.

With the latest features found in Autodesk AutoCAD 2013 Full Version with Keygen you can process and interpret your design ideas. Not only that, with AutoCAD 2013 you can also share your designs with your social world, and work more productively with the model documentation enhancements.

Features :
Section and Details View
Strike-Thru Text
Autodesk 360 Connectivity
Customization and Support File Sync
Social Media Sharing
AutoCAD Apps on Autodesk Exchange
Context Sensitive PressPull
Inventor File Import
Surface Curve Extraction
Modern User Interaction
Property Edit Preview
Simplified Migration to AutoCAD 2013
Screenshots :

Minimum Requirement :
Windows XP/ Vista/ 7 (32 and 64 bits)
3 GHz of Processor
2 GB of RAM
6 GB of free HDD space
1024 x 768 display resolution
Internet Explorer 7.0


Download Here : or 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น