เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Blender โปรแกรมใช้ออกแบบโมเดลต่างๆ
ชื่อโปรแกรม: Blender
Site: blender.org - Home
ลักษณะ: ใช้ออกแบบโมเดลต่างๆ
File Size: 15-39MB 


Supported Platforms

Windows 2000, XP, Vista, 7 (32, 64 bits)
Mac OS X (PPC and Intel 32.64 bits)
Linux (x86 32/64 bits)
FreeBSD (AMD/Intel 64 bits)

Operating Systems
Windows XP, Vista or 7
Mac OS X 10.5 and later
Linux 
FreeBSD
Minimal specs for Hardware
1 GHZ Single Core CPU
512 MB RAM
1024 x 768 px Display with 16 bit color
3 Button Mouse
Open GL Graphics Card with 64 MB RAM
Good specs for Hardware
2 GHZ Dual Core CPU
2 GB RAM
1920 x 1200 px Display with 24 bit color
3 Button Mouse
Open GL Graphics Card with 256 or 512 MB RAM
Production specs for Hardware
64 bits, Multi Core CPU
8-16 GB RAM
Two times 1920 x 1200 px Display with 24 bit color
3 Button Mouse + tablet
Open GL Graphics Card with 1 GB RAM, ATI FireGL or Nvidia Quadro


1 ความคิดเห็น: