เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมซ่อนไอพี เครื่อง download Real Hide IP


โปรแกรมซ่อนไอพี เครื่อง download Real Hide IP

Real Hide IP เป็นโปรแกรมไว้ซ่อน IP เครื่องของเราไม่ให้คนอื่นรู้ว่า ไอพีเครื่องเราคืออะไร ดาวน์โหลดโปรแกรม ซ่อนไอพี พร้อมใช้งาน คลิกเข้ามาอ่านกันได้เลยครับKey Featuresของโปรแกรม Real Hide IP มีดังนี้ครับ

* Hide Your Real IP Address
Be assigned fake IP addresses from different countries to conceal your real IP.
* Anonymous Web Surfing
Surf anonymously with fake IP, whenever you want to.
* Protect Your Identity Against Hackers
Protect you from hackers and identity thieves who will be tricked by your fake IP.
* Un-ban Yourself from Forums or Restricted Websites
Real Hide IP allows you to access any forums, blogs or websites that have ever banned you.
* Prevent Websites from Tracking Your Online Activities
Hide your real IP when you are surfing the Internet to prevent you from being tracked by websites.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น