เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

[MF]โปรแกรมช่วยฝึกจำศัพท์อังกฤษที่ใช้บ่อย ออกแนวแบบฝึกหัดออนไลน์ ใช้ดีครับลองแล้วโดยวิธีการรวบรวมนั่น ได้รวบรวมจาก
* หนังสือสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และหนังสือการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษพื้นฐานซึ่งมีคำศัพท์ไม่ซ้ำกันจำนวน 1384 คำ
* คำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ 1000 คำแรก
* คำศัพท์ที่ใช้ในการอ่านหนังสือพิมพ์เบี้องต้น 1500 คำ ค
* ำศัพท์พื้นฐานใช้บ่อย 1500 คำ และ
* สุดท้ายกลุ่มคำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ 3000 คำ
โดยเราได้ตัดคำซ้ำหรือใกล้เคียงกันออกแล้ว (เช่นคำที่เติม ing, s, ed ฯลฯ)
จึงได้นำศัพท์และคำแปลมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนโปรแกรมนี้
ศัพท์ 3500 คำ แบ่งเป็นชุดละ 20 คำ ได้ 175 ชุด
ผู้ใช้พิมพ์เลขที่ชุดที่ต้องการ

ในแต่ละชุด โปรแกรมจะแสดงคำศัพท์
ผู้ใช้ click ที่คำใด จะแสดงคำแปลและเสียงอ่าน
หาก เลือกข้อ 5 จะแสดงคำแปลและเสียงอ่านของศัพท์ทุกคำในชุด ทีละคำ

มีแบบฝึกหัด 3 แบบ ได้แ่ก่
1. ฝึกพิมพ์
โปรแกรมแสดงความหมาย ให้ผู้ใช้ได้พิมพ์คำศัพท์ โดยบอกใบ้จำนวนตัวอักษรด้านท้าย
ผู้ใช้มีโอกาสตอบได้ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะบอกใบ้ตัวอักษรที่ถูก
5. ฝึกฟังเสียงแล้วพิมพ์ศัพท์
นอกจากนี้ยังมีหน้าฝึกรวม
หน้านี้ สามารถเลือกให้แสดงศัพท์ทุกตัวตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกฝึกพิมพ์ศัพท์ตามอักษรนำหน้า หรือ ตามจำนวนอักษรในศัพท์
และยังสามารถเลือกสอบจากชุดศัพท์ได้อีกด้วย
2 ความคิดเห็น: