เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

SONY Sound Forge Pro 10.0e Build 507 Multi Language + [Patch]
สุดยอดโปรแกรม ออกแบบ, ตัดต่อ งานเกี่ยวกับเสียงอันดับ 1  เป็นโปรแกรมที่เน้นการทำงานทางด้าน Audio โดยเฉพาะ ซึ่งมี Effect มากมายให้ใช้ อย่างเช่น Delay/Echo, Multi-Band Dynamics, Flange/Wah-Wah/Phaser, ลด/ตัดเสียงรบกวน, ปรับความถี่เสียงให้เท่ากัน, แยกคลื่นความถี่เสียง, แยกช่องสัญญาณ, ทำงานเชิงซ้อน ฯ พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆที่จำเป็น คุณภาพเสียงที่ได้รับก็จะออกมาในลักษณะแบบมืออาชีพ โปรแกรมมีความสามารถในการปรับแต่งเสียง, ใส่ Effect หรือ ลูกเล่นต่างๆ เข้าไปให้กับไฟล์ ตระกูล WAV ,  AIFF ,  MP3  ,  ฯลฯ โดยตัวโปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ทำงานได้อย่างดี และมีความ stable สูง แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงสำหรับ Sound Forge 10 ก็คือ Event-based editing ที่สามารถ move split slip และ trim ได้รวดเร็ว และ หลากหลายมาก แถมยังสามารถสร้าง fades หรือใช้ ASR ภายในในหน้าต่างเดียวได้

ความสามารถโปรแกรม
- เพิ่มเติม Noise Reducation Plug-In 2.0
- สนับสนุน 24-bit และ 32-bit/64-bit float 192 kHz files
- แก้ไข mono,stereo และ multichannel audio ไฟล์สูงสุด 32channels
- มี realtime DirectX มากกว่า 20 plug-ins
- สนับสนุน DirextX audio plug-ins
- สนับสนุนไดร์เว่อร์ ASIO
- สนับสนุนการทำงานกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB
- สนับสนุนการทำงานร่วมกับ disc-at-once CD burning
- สนับสนุนการลากวาง และ แก้ไขไฟล์ Drag-and-drop
- สนับสนุนการทำซ้ำและยกเลิกแบบไม่จำกัด undo/redo levels
- สนับสนุนไฟล์ VST audio effect
- สนับสนุนไฟล์ Video และ AVI
- อื่นๆ อีกมากมายSoundForge 10 - new version of the powerful audio editor, which includes a set of different tools designed to work with sound. With this program you will be able to effectively handle audio files, edit samples, record sounds, many effects on the recording, encode audio data, convert audio files from one format to another, and much more. Typically, the program used by engineers and producers on a variety of recording studios, but with thought-interface, the program can be easily used by ordinary users. In the tenth version of the audio editing became possible, based on events, write CD-ROM drive Disc-at-Once, there were new DirectX-plug-ins, as well as other innovations and improvements.

Sound Forge Pro 10 software efficiently and reliably provides audio editors and producers complete control over all aspects of audio editing and mastering. Whether in the studio or field, it's the ultimate all-in-one production suite for professional audio recording and mastering, sound design, audio restoration, and Red Book CD creation. New features in Sound Forge Pro 10 include precise event-based editing, integrated disc-at-once CD burning, musical instrument file processing, and pristine audio conversion and time stretching.

Features:
• Supports 24-bit and 32-bit/64-bit float 192 kHz files
• Edit mono, stereo, and multichannel audio files (up to 32 channels)
• Over 20 real-time DirectX plug-ins
• Multichannel file editing and processing
• Real-time editing and processing
• Automated time-based recording
• ASIO driver support
• Customizable keyboard mapping
• DirectX audio plug-in support
• VST audio effect support
• Video and AVI support
• Unlimited undo/redo levels
• Drag-and-drop editing between channels
• Integrated disc-at-once CD burning
• Full support for 4GB + files
• And much, much more...

New features:
• New customizable window layouts
• New default fade types
• New tabbed user interface
• New performance optimizations
• New event-based editing
• New musical instrument file processing
• New metadata windows
• Enhanced Broadcast Wave Format (.bwf) support
• New filters and DirectX plug-ins
• Integrated disc-at-once CD burning

Effects
• New! Includes Mastering Effects Bundle 2 powered by iZotope
• New! Zplane elastique Pro timestretch and pitch shift DirectX plug-in
• New! Resonant Filter plug-in
• VST plug-in effect support
• DirectX plug-in effects automation
• DirectX Plug-in Manager
• Real-time effects previewing
• Modeless audio Plug-In Chainer
• Wet/dry mix and crossfade options
• Acoustic Mirror environment simulator
• Amplitude Modulation
• Chorus
• Distortion
• Delay/Echo (Simple and Multi-Tap)
• Graphic Dynamics
• Multi-Band Dynamics
• Envelope
• Flange/Wah-Wah/Phaser
• Gapper/Snipper
• Noise Gate
• Pitch Bend/Shift
• Reverb
• Vibrato
• Wave Hammer Compressor/Volume Maximizer

WHAT'S NEW IN SOUND PRO 10
- Floating Window Docks: Sound Forge Pro 10 software includes enhancements for customizing the layout and positioning of the traditional Sound Forge workspace. Dock and group windows within the Sound Forge interface, customizing the environment to fit the way you work
- Customizable Window Layouts: Design Sound Forge Pro 10 editing environments to maximize your productivity. Create and save multiple interface layout configurations for single- and dual-monitor systems. Easily recall a window layout for specific editing tasks including audio editing, CD layout, multichannel file editing, and more
- Default Fade Types: Set the default wet/dry mix and fade in/out curves that will be used when editing audio files, providing a more efficient workflow during an editing session
- Tabbed Browsing: With Sound Forge Pro 10 software, you can group maximized data windows together and easily browse them via tabs, increasing speed and efficiency when editing multiple audio files
- Custom Selection Grid Lines: Creating loops from existing material is now easier than ever. Use grid lines to visually divide audio selections into equal parts based on time signature for more efficient and accurate edit
- Interactive Tutorials: Spend less time learning and more time editing and mastering using the new integrated tutorials in Sound Forge Pro 10 software. These tutorials provide walkthrough demonstrations of common features and functionality, including DAO CD burning, vinyl recording and restoration for easy analog to digital conversion, and more

Notable fixes/changes in Version 10.0e
Added support for Windows 8

SONY Sound Forge Pro 10.0e Build 507 Multi Language + [Patch]
Files Size:153.52 MB
ขอบคุณ :: archware


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น