เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

Windows 7 Start Orb Changer+635 Orbs โปรแกรมเปลี่ยนหน้าตาปุ่ม Start Menu Windows 7โปรแกรมเปลี่ยนหน้าตาปุ่ม Start Menu ของ Windows 7 สามารถใช้ได้กับ Windows 7 All Edition 32/64bit รองรับไฟล์ PNG และ BMP พร้อมรูปแบบให้เลือกกว่า 600 ชนิด Allows you to change the orb in four different ways: 

Context Menu 
Drag & Drop 
Change Button Command Line (Syntax only contains orb location) 
Works with all DPIs (If the orb is too big or too small it will automatically resize it) 
Works with both x86/32-bit and x64/64-bit 
Works with both PNG and BMP file formats 
Can integrate with desktop context menu 
Can integrate with PNG and BMP file formats’ context menu Allows you to change the orb in two different methods: 

Memory Patching – Edits the start orb in memory which doesn’t cause any UAC prompts Resource Editing – Edits the start orb by replacing resources of %windir%\explorer.exe Easy to use & simple interface Two modes for normal and advanced users First & ultimate Windows 7 start orb changer available on the internet. 

Instructions: Original View of the taskbar with default Start orb
Windows 7 Start Orb Changer+635 Orbs
Files Size: 7.44 MB

ONE2UP       Download
PUTLOCKER    Download
ZIDOFILE     Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น