เว็บ หนึ่งหลักลา นี้เป็นเพียงเว็บบล็อกที่รวบรวมลิงค์ของซอต์แวร์ต่างๆมาจากเว็บอื่น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการค้นหาโปรแกม ซอฟต์แวร์ต่างมาใช้ประจำเครื่องของท่านเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

[ONE2UP]Windows 7 Ultimate SP1 x64 Integrated January 2013 + [Activator]


Windows 7 Ultimate SP1 x64 Integrated January 2013 เป็น Windows 7 รุ่น Ultimate SP1 x64 (64bit) ที่ได้รวบรวมการอัพเดทที่ผ่านมาทั้งหมดของ Microsoft (KB Files) และชุดโปรแกรมปรับปรุงรุ่น (Service Pack) ไว้ล่าสุด และเป็นรุ่น Original แบบเดิมๆ แท้ๆ ไม่ได้มีการปรับแต่ง, ตั้งค่า, เพิ่มเติมโปรแกรม หรือ แก้ไขค่า Registry แต่อย่างใด

การติดตั้งมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ

1. Default = ติดตั้งแบบปกติ (ต้อง Activated เองภายหลัง)
2. Pre-Activated = หลังติดตั้งเสร็จจะทำการ Activated ให้เองแบบอัตโนมัติด้วย (Windows Loader 2.2.0)

Instructions:
Windows 7 Ultimate SP1 x64 Integrated January 2013.iso | 3.49 GB
Windows Loader v2.2.1 | 3.82 MB


About
Windows 7 Ultimate SP1 Jan2013
This release is based on updates up to Jan08-2013, patch day

    No Windows 7 Settings were harmed in the making of this ISO.
    No Programs are added.
    No Unattended Settings were added to the installation.
    No Registry Settings were modified.

Retail Source: X17-59465.iso
Windows 7 Ultimate x64 64-bit English (digitalriver-media refresh)
This is the default SP1 retail with an ascii character fix (KB2534111)

Release File:
Win7Ult-SP1-x64-en-US-Jan2013.iso
CRC32: 6F516468
MD5: C78BE949D7C04C71BF274CEA326D5F30
SHA-1: D7F914D1EA7B17C08536C8B73FED9840459E2CAB

Language: en-US (English - United States)

Tools used:

    imagex for image compression and extraction
    dism for MSU patch file package addition
    oscdimg for iso mastering

KB Files added via add-package dism:
IE9-win7, KB2479943, KB2484033, KB2488113, KB2491683,
KB2503665, KB2505438, KB2506014, KB2506212, KB2506928-v2,
KB2509553, KB2511250, KB2511455, KB2515325, KB2522422,
KB2529073, KB2532531, KB2536275, KB2536276-v2, KB2541014,
KB2544893, KB2545698, KB2547666, KB2552343, KB2560656,
KB2563227, KB2564958, KB2570947, KB2574819, KB2579686,
KB2584146, KB2585542, KB2592687, KB2603229, KB2604115,
KB2618451, KB2619339, KB2620704, KB2620712, KB2621440,
KB2631813, KB2640148-v2, KB2644615, KB2645640, KB2647753-v4,
KB2653956, KB2654428, KB2655992, KB2656356, KB2656373-v2,
KB2656411, KB2658846, KB2659262, KB2660075, KB2660649,
KB2661254, KB2667402-v2, KB2676562, KB2679255-v2, KB2685811,
KB2685813, KB2685939, KB2686831, KB2688338, KB2690533,
KB2691442, KB2698365, KB2699779-v2, KB2705219-v2, KB2709630,
KB2709981-v2, KB2712808, KB2718704, KB2719857, KB2719985,
KB2724197, KB2726535, KB2727528, KB2729094-v2, KB2729452,
KB2732059-v5, KB2732487-v2, KB2732500-v2, KB2735855, KB2736233,
KB2736422, KB2739159, KB2741355, KB2742599, KB2743555,
KB2749655, KB2750841, KB2753842-v2, KB2756921, KB2757638,
KB2758857, KB2761217, KB2762895, KB2763523, KB2769369,
KB2770660, KB2773072, KB2778930, KB2779562, KB2785220,
KB2786081, KB2786400, KB982018-v3

setupcomplete.cmd phase online integration:
IE9-KB2761465 (IE security dec2012 update)
KB2533552 (A windows update future pre-requisite sp2 perhaps)
KB2506143 (Part of Windows Management Framework 3.0 online update)
Reboot for System updating

Changes from Dec2012:
1) Had to drop Net4.5 pre-install. It has some problems in the
redistributable that require a patch that is larger than the
redist. Said patch creates a loop effect with windows update
so I cannot include it. Windows update download does work,
and does not loop, so you can download net 4.5 anytime
and update it with windows update just fine.

2) Pre-Activation is BACK!!! I thought about a solution that might
work for both proponents and opponents of Windows Loader and came up
with a 2 index system by copying the scripts folder to the 2 different
installs rather than trying to use the same oem folder with the same
setupcomplete.cmd script. Windows Loader 2.2 is included in the
Pre-Activation index. (It's labeled)

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Integrated January 2013 + [Activator]
Files Size: 3.35 GB
Files Part: 600 MB / PART, Last Part 433 MBDownload | PART1
Download | PART2
Download | PART3
Download | PART4
Download | PART5
Download | PART6


ขอบคุณ :: archware


1 ความคิดเห็น: